Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Ceisiadau newydd am fudd-dal

Gallwch gysylltu â‘ch Ganolfan Byd Gwaith i wneud cais newydd am fudd-dal.

Ffôn: 0800 012 1888
Ffôn testun: 0800 023 4888
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 012 1888
Llinell Saesneg: 0800 055 6688
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Gallwch hefyd wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein.

Ffurfiau amgen

Ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith i ofyn am ffurfiau amgen, fel braille, print bras neu CD clywedol.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i weld pa fudd-daliadau allech chi eu cael.