Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

4. Newid neu ganslo apwyntiad

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm.

Apwyntiadau Credyd Cynhwysol

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Darganfyddwch am gostau galwadau

Apwyntiadau eraill

Ffôn: 0345 604 4248
Ffôn testun: 0800 169 0314
Llinell Saesneg: 0345 604 3719
Darganfyddwch am gostau galwadau