Cysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Newid neu ganslo apwyntiad

Mae’r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm.

Apwyntiadau Credyd Cynhwysol

Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 328 9344
Darganfyddwch am gostau galwadau

Apwyntiadau eraill

Ffôn: 0800 169 0207
Ffôn testun: 0800 169 0314
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 169 0207
Llinell Saesneg: 0800 169 0190
Darganfyddwch am gostau galwadau