Cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn

Darganfyddwch fwy am gymhwyster Pensiwn y Wladwriaeth, ceisiadau, taliadau a chwynion. Gallwch hefyd roi gwybod am newid mewn amgylchiadau, er enghraifft os ydych wedi newid cyfeiriad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth

Byddwch yn cael llythyr yn eich gwahodd i wneud cais heb fod yn hwyrach na 2 fis cyn i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Ar ôl i chi gael y llythyr, gallwch gyflwyno cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein. Gallwch hefyd:

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gofynnwch am ffurflen

Rhif ffôn: 0800 731 7936
Ffôn testun: 0800 731 7013
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 7898
Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) os ydych ar gyfrifiadur – darganfyddwch sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ar ffôn symudol neu lechen
Llinell Saesneg: 0800 731 7898
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 7339

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cymorth technegol gyda’r gwasanaeth ar-lein

Ffôn: 0800 169 0253
Ffôn testun: 0800 169 0253
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 169 0154
Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) os ydych ar gyfrifiadur – darganfyddwch sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ar ffôn symudol neu lechen
Llinell Saesneg: 0800 169 0154
Ffôn testun Saesneg: 0800 169 0254

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 5pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cael gwybodaeth am bensiwn, neu roi gwybod am newid

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn i:

  • cael gwybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth
  • rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau, fel newid cyfeiriad neu fanylion banc
  • rhoi gwybod am farwolaeth
  • gofyn unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych ynghylch eich Pensiwn y Wladwriaeth

Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn testun: 0800 731 0456
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 0469
Gwasanaeth cyfnewid fideo Iaith Arwyddion Prydain (BSL) os ydych ar gyfrifiadur – darganfyddwch sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ar ffôn symudol neu lechen
Llinell Saesneg: 0800 731 0469
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 0464

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw tramor.

Cael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch wirio faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth trwy:

Ysgrifennu i’r Gwasanaeth Pensiwn

The Pension Service
Post Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1AF

Cwyno am y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau i gwyno am y Gwasanaeth Pensiwn.

Gallwch gael cyngor annibynnol gan Gyngor ar Bopeth.