Cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn

Darganfyddwch fwy am gymhwyster Pensiwn y Wladwriaeth, ceisiadau, taliadau a chwynion. Gallwch hefyd roi gwybod am newid mewn amgylchiadau, er enghraifft os ydych wedi newid cyfeiriad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth

Byddwch yn cael llythyr yn eich gwahodd i wneud cais heb fod yn hwyrach na 2 fis cyn i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Ar ôl i chi gael y llythyr, gallwch wneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein neu trwy ffonio’r llinell hawlio.

Ar hyn o bryd mae llinellau ffôn yn brysurach nag arfer oherwydd coronafeirws (COVID-19). Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Gwneud Cais
Rhif ffôn: 0800 731 7936
Ffôn testun: 0800 731 7013
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 7898
Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
Llinell Saesneg: 0800 731 7898
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 7339

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 2:30pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cymorth technegol gyda’r gwasanaeth ar-lein
Ffôn: 0800 169 0253
Ffôn testun: 0800 169 0253
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 169 0154
Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
Llinell Saesneg: 0800 169 0154
Ffôn testun Saesneg: 0800 169 0254

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cael gwybodaeth am bensiwn, neu roi gwybod am newid

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn i:

  • cael gwybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth
  • rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau, fel newid cyfeiriad neu fanylion banc
  • rhoi gwybod am farwolaeth

Ar hyn o bryd mae llinellau ffôn yn brysurach nag arfer oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn testun: 0800 731 0456
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 0469
Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn
Llinell Saesneg: 0800 731 0469
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 0464

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:30am i 3:30pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Darganfyddwch fwy am gostau galwadau

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw tramor.

Cael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch wirio faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth trwy:

Ysgrifennu at y Gwasanaeth Pensiwn

Dewch o hyd i’ch canolfan bensiwn leol os ydych am ysgrifennu at y Gwasanaeth Pensiwn.

Gallwch hefyd gael y rhif ffôn. Byddwch angen eich cod post.

Cwyno am y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau i gwyno am y Gwasanaeth Pensiwn.

Gallwch gael cyngor annibynnol gan Gyngor ar Bopeth.