Cysylltwch â'r Gwasanaeth Pensiwn

Darganfyddwch am gymhwyster Pensiwn y Wladwriaeth, ceisiadau, taliadau a chwynion. Gallwch hefyd roi gwybod am newid mewn amgylchiadau, er enghraifft os ydych chi wedi newid cyfeiriad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gwneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth am y tro cyntaf

Gallwch wneud cais ar-lein i gael eich Pensiwn y Wladwriaeth wedi’i dalu yn uniongyrchol i mewn i’ch cyfrif banc pan rydych chi o fewn 4 mis o’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Help i wneud cais
Rhif ffôn: 0800 731 7936
Ffôn testun: 0800 731 7013
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 731 7936
Llinell Saesneg: 0800 731 7898
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 7339
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Cael gwybod mwy am gostau galwadau

Cymorth technegol gyda’r gwasanaeth ar-lein
Ffôn: 0800 169 0253
Ffôn testun: 0800 169 0203
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 169 0203
Llinell Saesneg: 0800 169 0154
Ffôn testun Saesneg: 0800 169 0254
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Cael gwybod mwy am gostau galwadau

Os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu eich bod wedi oedi (gohirio) gwneud cais amdano

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn am wybodaeth ynglŷn â’ch Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch hefyd hysbysu am newid yn eich amgylchiadau, er engrhaifft eich cyfeiriad neu fanylion banc.

Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn testun: 0800 731 0456 
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 731 0453
Llinell Saesneg: 0800 731 0469
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 0464
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Cael gwybod mwy am gostau galwadau

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw tramor.

Cael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch wirio faint o Bensiwn y Wladwriaeth y gallech ei gael pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth trwy:

Ysgrifennu at y Gwasanaeth Pensiwn

Dewch o hyd i’ch canolfan bensiwn leol os ydych am ysgrifennu at y Gwasanaeth Pensiwn. Gallwch hefyd gael y rhif ffôn. Byddwch angen eich cod post.

Cwyno am y Gwasanaeth Pensiwn

Cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau i gwyno am y Gwasanaeth Pensiwn.

Gallwch gael cyngor annibynnol gan Cyngor ar Bopeth.