Credyd Pensiwn

Trosolwg

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal yn berthnasol i incwm wedi ei wneud i fyny o 2 ran – Credyd Gwarantedig a Chredyd Cynilo.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae Credyd Gwarantedig yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw o dan £163 (ar gyfer pobl sengl) neu £248.80 (ar gyfer cyplau).

Swm ychwanegol yw Credyd Cynilo ar gyfer pobl sydd wedi cynilo rhywfaint o arian tuag at eu hymddeoliad, er enghraifft pensiwn.

Efallai na fyddwch yn gymwys am Gredyd Cynilo os ydych yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016.

Nid ydych yn talu treth ar Gredyd Pensiwn

Defnyddiwch y cyfrifiannell Credyd Pensiwn i weithio allan faint gewch chi.