Trosolwg

Mae Credyd Pensiwn yn rhoi arian ychwanegol i helpu gyda’ch costau byw os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall Credyd Pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai fel rhent daear neu daliadau gwasanaeth.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Efallai y cewch gymorth ychwanegol os ydych chi’n ofalwr, yn ddifrifol anabl, neu’n gyfrifol am blentyn neu berson ifanc.

Mae Credyd Pensiwn ar wahân i’ch Pensiwn y Wladwriaeth.

Gallwch gael Credyd Pensiwn hyd yn oed os oes gennych incwm arall, cynilion neu os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun.

Mae’r canllaw hwn yn ymdrin â Chredyd Pensiwn yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.Darganfyddwch fwy am Gredyd Pensiwn yng Ngogledd Iwerddon.

Cymorth arall os ydych yn cael Credyd Pensiwn

Os ydych yn cael Credyd Pensiwn gallwch hefyd gael help arall, fel:

  • Budd-dal Tai os ydych chi’n rhentu’r eiddo rydych yn byw ynddo
  • Cefnogaeth ar gyfer Llog Morgais os ydych yn berchen ar yr eiddo rydych chi’n byw ynddo
  • Gostyngiad Treth Gyngor
  • trwydded deledu am ddim os ydych chi’n 75 oed neu’n hŷn
  • help gyda thriniaeth ddeintyddol y GIG, sbectol a chostau cludo ar gyfer apwyntiadau ysbyty
  • help gyda’ch costau gwresogi