Trosolwg

Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal sy’n berthnasol i incwm, ac mae’n cynnwys 2 ran - Credyd Gwarantedig a Chredyd Cynilo.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae Credyd Gwarantedig yn ychwanegu at eich incwm wythnosol os yw o dan £173.75 (ar gyfer pobl sengl) neu £265.20 (ar gyfer cyplau). Efallai y byddwch dal yn gymwys os oes gennych gynilion, pensiwn neu’ch cartref eich hun.

Swm ychwanegol yw Credyd Cynilo ar gyfer pobl sydd wedi cynilo rhywfaint o arian tuag at eu hymddeoliad, er enghraifft pensiwn.

Efallai na fyddwch yn gymwys am Gredyd Cynilo os ydych yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar ôl 6 Ebrill 2016.

Nid ydych yn talu treth ar Gredyd Pensiwn.

Defnyddiwch y cyfrifiannell Credyd Pensiwn i weithio allan faint y gallech ei gael.