Trosolwg

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 5 Hydref 1954, gallech gael rhwng £100 a £300 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi. Gelwir hyn yn ‘Daliad Tanwydd Gaeaf’.

Byddwch fel arfer yn cael Taliad Tanwydd Gaeaf yn awtomatig os ydych yn gymwys ac rydych yn cael Pensiwn y Wladwriaeth neu fudd-dal nawdd cymdeithasol arall (nid Budd-dal Tai, Gostyngiad Treth Cyngor, Budd-dal Plant neu Gredyd Cynhwysol).

Os ydych yn gymwys ond nid ydych yn cael eich talu’n awtomatig, bydd angen i chi wneud cais.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Y terfyn amser ar gyfer gwneud cais am daliadau ar gyfer y gaeaf 2020 i 2021 yw 31 Mawrth 2021.

Gwneir y mwyafrif o daliadau yn awtomatig rhwng mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Dylech gael eich arian erbyn 13 Ionawr 2021.

Os na chewch eich taliad, ffoniwch y swyddfa sy’n talu eich budd-daliadau - mae eu manylion ar unrhyw lythyrau a anfonwyd atoch ganddynt.

Ni fydd unrhyw arian a gewch yn effeithio ar eich budd-daliadau eraill.