Trosolwg

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd-daliadau penodol.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Byddwch yn cael taliad os yw’r tymheredd yn eich ardal chi, ar gyfartaledd, wedi’i gofnodi fel, neu y rhagwelir i fod, yn sero gradd celsius neu’n llai am 7 diwrnod yn olynol.

Byddwch yn cael taliad o £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.

Mae’r cynllun Taliad Tywydd Oer yn rhedeg o 1 Tachwedd 2018 i 31 Mawrth 2019. Gwiriwch a allwch gael taliad yn eich ardal chi.

Mae Taliadau Tywydd Oer yn wahanol i Taliadau Tanwydd Gaeaf.