Trosolwg

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd-daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Byddwch yn cael taliad os yw’r tymheredd yn eich ardal chi, ar gyfartaledd, wedi’i gofnodi fel, neu y rhagwelir i fod, yn sero gradd celsius neu’n llai am 7 diwrnod yn olynol.

Byddwch yn cael taliad o £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.

Mae’r cynllun Taliad Tywydd Oer yn rhedeg rhwng 1 Tachwedd 2021 a 31 Mawrth 2022. Gwiriwch os allwch gael taliad yn eich ardal chi.

Mae Taliadau Tywydd Oer yn wahanol i Daliadau Tanwydd Gaeaf.