Trosolwg

Gallwch hawlio Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth os ydych:

  • yn ddyn a anwyd cyn 6 Ebrill 1951
  • yn fenyw a anwyd cyn 6 Ebrill 1953

Os cawsoch eich geni ar ôl hyn, bydd rhaid i chi wneud cais am Bensiwn newydd y Wladwriaeth yn lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

I gael Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth mae rhaid eich bod wedi talu neu wedi’ch credydu â chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth llawn yw £141.85 yr wythnos.

Cynyddu eich Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth

Os nad ydych yn gymwys am Bensiwn sylfaenol y Wladwriaeth neu ddim yn cael y swm llawn, gallwch