Trosolwg

Nid yw’r canllaw hwn yn berthnasol i chi os ydych:

  • yn ddyn a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951
  • yn ferch a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1953

Bydd angen i chi ddarllen am y Pensiwn y Wladwriaeth newydd yn lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cyrhaeddoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016

Mae Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth yn daliad rheolaidd gan y llywodraeth y gallwch ei gael os cyrhaeddoch oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016.

I’w gael mae’n rhaid eich bod wedi talu neu wedi’ch credydu â chyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Y mwyaf y gallwch ei gael ar hyn o bryd yw £134.25 yr wythnos.

Mae Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn gan b’un bynnag yw’r uchaf o’r canlynol:

  • enillion - y twf canrannol cyfartalog mewn cyflogau (ym Mhrydain Fawr)
  • prisiau - twf canrannol mewn prisiau yn y DU fel y’i mesurwyd gan y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI)
  • 2.5%