Cymhwyster

Byddwch yn gallu gwneud cais am Bensiwn Newydd y Wladwriaeth os ydych:

  • yn ddyn a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951
  • yn fenyw a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill 1953

Y cynharaf y gallwch gael Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yw pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Os gwnaethoch gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016, byddwch yn cael Pensiwn y Wladwriaeth o dan yr hen reolau yn lle hynny.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English) a fformat hawdd ei ddarllen.

Eich cofnod Yswiriant Gwladol

Fel arfer, mai angen o leiaf 10 blwyddyn cymhwyso ar eich cofnod Yswiriant Gwladol i gael unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth. Nid oes rhaid iddynt fod yn 10 blwyddyn cymhwyso yn olynol.

Mae hyn yn golygu am y 10 mlynedd bod o leiaf un neu fwy o’r canlynol yn berthnasol i chi:

Os ydych wedi byw neu weithio dramor efallai y byddwch yn dal i allu cael rhywfaint o Bensiwn Newydd y Wladwriaeth.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os ydych wedi talu cyfraniadau cyfradd is i fenywod priod neu wragedd gweddw.

Gweithio ar ôl oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Nid oes rhaid i chi roi’r gorau i weithio pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ond ni fydd rhaid i chi dalu Yswiriant Gwladol mwyach. Gallwch hefyd ofyn am drefniadau gweithio hyblyg.