Byw a gweithio dramor

Os ydych yn byw neu’n gweithio mewn gwlad arall, efallai y byddwch yn gallu cyfrannu tuag at gynllun Pensiwn y Wladwriaeth y wlad honno.

Os ydych wedi byw neu weithio mewn gwlad arall yn y gorffennol, efallai y byddwch yn gymwys i gael pensiwn y wladwriaeth y wlad honno a Phensiwn y Wladwriaeth y DU.

I wirio os gallwch dalu neu dderbyn pensiwn y wladwriaeth gwlad arall, cysylltwch â’r gwasanaeth pensiwn ar gyfer y wlad honno.

Gwneud cais am bensiwn y wladwriaeth gwlad arall

Yn dibynnu ar ble rydych wedi byw neu weithio, efallai y bydd angen i chi wneud mwy nag un cais pensiwn.

Ardal Economaidd Ewrop (AEE), Gibraltar a’r Swistir

Mae dim ond angen i chi wneud cais am eich pensiwn y wladwriaeth yn y wlad olaf lle roeddech yn byw neu’n gweithio. Bydd eich cais yn cwmpasu holl wledydd yr AEE (gan gynnwys y DU), Gibraltar a’r Swistir. Nid oes angen i chi wneud cais ar gyfer pob gwlad ar wahân.

Gwledydd y tu allan i’r AEE (ac eithrio’r Swistir)

Mae angen i chi wneud cais am eich pensiwn o bob gwlad ar wahân.

Gwiriwch gyda’r gwasanaeth pensiwn ar gyfer y wlad lle rydych wedi byw neu weithio i gael gwybod sut i wneud cais.

Eich Pensiwn y Wladwriaeth y DU os ydych wedi byw neu weithio dramor

Bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth y DU yn seiliedig ar eich cofnod Yswiriant Gwladol y DU. Mae angen 10 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol y DU arnoch i fod yn gymwys am Bensiwn Newydd y Wladwriaeth.

Efallai y byddwch yn gallu defnyddio amser a dreulir dramor i wneud y 10 blwyddyn cymhwyso. Mae hyn yn fwyaf tebygol os ydych wedi byw neu weithio yn:

Enghraifft

Mae gennych 7 o flynyddoedd cymhwyso o’r DU ar eich cofnod Yswiriant Gwladol pan fyddwch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Roeddech wedi gweithio mewn gwlad yr AEE am 16 mlynedd ac wedi talu cyfraniadau i bensiwn y wladwriaeth y wlad honno.

Byddwch yn cwrdd â’r nifer o flynyddoedd cymhwyso gofynnol i gael Pensiwn Newydd y Wladwriaeth oherwydd yr amser y buoch yn gweithio dramor. Bydd eich swm Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn seiliedig ar y 7 mlynedd o gyfraniadau Yswiriant Gwladol rydych gwneud yn y DU yn unig.

Rydych am ymddeol dramor

Gallwch wneud cais am Bensiwn Newydd y Wladwriaeth yn y rhan fwyaf o wledydd tramor.

Bydd eich Pensiwn y Wladwriaeth yn cynyddu bob blwyddyn, ond dim ond os ydych yn byw yn:

Gall eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth gael ei effeithio os bydd eich amgylchiadau’n newid. Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan y Ganolfan Pensiynau Ryngwladol.