Sut i wneud cais

Ni fyddwch yn cael eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn awtomatig - mae’n rhaid i chi wneud cais amdano. Dylech gael llythyr 4 mis cyn eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth, yn dweud wrthych beth i’w wneud.

Os nad ydych wedi cael llythyr 3 mis cyn i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth, ffoniwch y linell cais. Byddant yn trafod gyda chi beth sydd angen i chi ei wneud.

Mae 4 ffordd o wneud cais:

Mae sut i wneud cais yn wahanol os byddwch yn gwneud cais o Ogledd Iwerddon.

Os ydych am barhau i weithio

Gallwch hawlio eich Pensiwn Newydd y Wladwriaeth hyd yn oed os ydych yn parhau i weithio. Fodd bynnag, mae gennych yr opsiwn i ohirio a all gynyddu’r swm a gewch.

Gwneud cais am bensiwm Ynys Manaw

Os ydych yn gymwys i gael pensiwn y wladwriaeth o Ynys Manaw, bydd angen i chi wneud cais amdano ar wahân i’ch Pensiwn Newydd y Wladwriaeth y DU.

Cael gwybod a ydych yn gymwys a sut i hawlio eich pensiwn Ynys Manaw.

Byddwch yn cael taliad ar gyfer eich pensiwn yn y DU a thaliad ar wahân ar gyfer eich pensiwn Ynys Manaw.

Ni allwch ohirio pensiwn Ynys Manaw ar ôl 6 Ebrill 2016.