1. Sut mae’n gweithio

Unwaith rydych 4 mis i ffwrdd o’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch naill ai wneud cais am eich Pensiwn y Wladwriaeth neu oedi (gohirio) gwneud cais amdano.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallai gohirio eich Pensiwn y Wladwriaeth gynyddu’r taliadau a gewch pan fyddwch yn penderfynu gwneud cais amdano.

Peidiwch â gwneud unrhyw beth os ydych eisiau ei ohirio. Bydd eich pensiwn yn cael ei ohirio’n awtomatig tan i chi wneud cais amdano.

Gallai unrhyw daliadau ychwanegol a gewch o ohirio cael eu trethu

Os ydych yn cael budd-daliadau

Gallwch gael Pensiwn y Wladwriaeth ychwanegol os ydych yn cael budd-daliadau penodol. Gallai gohirio hefyd effeithio ar faint a gewch mewn budd-daliadau.

Mae’n rhaid i chi ddweud wrth y Gwasanaeth Pensiwn os ydych yn cael budd-daliadau ac eich bod eisiau gohirio.