Beth fyddwch yn ei gael

£164.35 yr wythnos yw’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth llawn.

Mae’r union swm a gewch yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Yr unig resymau y gall y swm fod yn uwch yw os:

Gallwch ddal i gael Pensiwn y Wladwriaeth os oes gennych incwm arall fel pensiwn personol neu bensiwn gweithle.

Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ar eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Sut mae’n cael ei dalu

Fel arfer, mae’r Pensiwn Newydd y Wladwriaeth yn cael ei dalu bob 4 wythnos i mewn i gyfrif o’ch dewis. Telir mewn ôl-daliadau (ar gyfer y 4 wythnos ddiwethaf, nid y 4 wythnos nesaf).

Mae’r diwrnod cewch eich pensiwn ei dalu yn dibynnu ar eich rhif Yswiriant Gwladol.

Y 2 ddigid olaf o’ch rhif Yswiriant Gwladol Diwrnod talu
00 i 19 Dydd Llun
20 i 39 Dydd Mawrth
40 i 59 Dydd Mercher
60 i 79 Dydd Iau
80 i 99 Dydd Gwener

Mae yna reolau gwahanol os ydych yn byw dramor.

Eich taliad cyntaf

Dylech gael eich taliad cyntaf o fewn 5 wythnos o gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Enghraifft

Rydych yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar ddydd Llun, 1 Tachwedd ac eich diwrnod talu yw ddydd Gwener.

Cewch eich talu:

  • ar ddydd Gwener 5 Tachwedd (ar gyfer 1-5 Tachwedd)
  • bob 4 wythnos ar ddydd Gwener, ar ôl hynny