Trosolwg

Swm o arian ychwanegol yw Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth y gallech ei gael ar ben eich Pensiwn syflaenol y Wladwriaeth os ydych:

  • yn ddyn a aned cyn 6 Ebrill 1951
  • yn ferch a aned cyn 6 Ebrill 1953

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Cewch Bensiwn y Wladwriaeth newydd os cawsoch eich geni ar neu ar ôl y dyddiad hwn. Ni fyddwch yn gymwys i gael Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth, ond efallai y gallech barhau i etifeddu Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth gan eich partner.

Cewch Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth yn awtomatig, os ydych yn gymwys, oni bai eich bod wedi contractio allan ohono.

Mae faint a gewch yn dibynnu ar:

  • eich enillion
  • eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol
  • p’un ai ydych wedi hawlio am fudd-daliadau penodol

Telir eich Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth gyda’ch Pensiwn syflaenol y Wladwriaeth.