Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddarganfod:

  • faint o Bensiwn y Wladwriaeth allech chi ei gael (gelwir y swm hwn hefyd yn eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth)
  • pryd allwch chi ei gael
  • sut i’w gynyddu, os gallwch

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Mae oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei adolygu a gall newid yn y dyfodol.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu os ydych wedi oedi (‘gohirio’) gwneud cais.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Os byddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth mewn mwy na 30 diwrnod, gallwch gael datganiad rhagolwg pensiwn trwy lenwi’r ffurflen gais BR19W a’i anfon yn y post.

Byddai’n cymryd mwy o amser nag arfer i chi gael eich datganiad rhagolwg pensiwn oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu wedi oedi gwneud cais amdano

I gael gwybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn os ydych yn y DU neu’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw dramor.