Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i ddarganfod:

  • faint o Bensiwn y Wladwriaeth allech chi ei gael (gelwir y swm hwn hefyd yn eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth)
  • pryd allwch chi ei gael
  • sut i’w gynyddu, os gallwch

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu os ydych wedi oedi (‘gohirio’) gwneud cais

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dros y ffôn neu drwy’r post

Os ydych yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth mewn mwy na 30 diwrnod, ffoniwch y Ganolfan Bensiwn y Dyfodol a gofynnwch am ddatganiad.

Gallwch hefyd lenwi’r ffurflen gais BR19W a’i hanfon yn y post.

Cewch eich datganiad o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu wedi oedi gwneud cais amdano

I gael gwybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn os ydych yn y DU neu’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw dramor.

Os ydych wedi gweithio a thalu Yswiriant Gwladol yn Ynys Manaw

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol os oes angen mwy o wybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth.