Gwirio eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i gael gwybod:

  • faint o Bensiwn y Wladwriaeth gallech ei gael
  • pryd gallech ei gael
  • sut i’w gynyddu, os gallwch

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Mae oedran Pensiwn y Wladwriaeth yn cael ei adolygu’n rheolaidd, felly gall canlyniadau’r teclyn hwn newid yn y dyfodol. Gallwch ddarllen am ganlyniadau’r adolygiad diweddaraf.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu os ydych wedi oedi (‘gohirio’) gwneud cais amdano.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, bydd angen i chi brofi pwy ydych drwy ddefnyddio Porth y Llywodraeth. Byddwch yn gallu cofrestru ar gyfer Porth y Llywodraeth os nad ydych wedi ei ddefnyddio o’r blaen.

Dechrau nawr

Ffyrdd eraill o wneud cais

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i gael rhagolwg. Os byddwch yn cyrraedd eich oedran Pensiwn y Wladwriaeth mewn mwy na 30 diwrnod gallwch hefyd:

Os ydych eisoes yn cael eich Pensiwn y Wladwriaeth neu wedi oedi gwneud cais amdano

I gael gwybodaeth am eich Pensiwn y Wladwriaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Pensiwn os ydych yn y DU neu’r Ganolfan Bensiwn Ryngwladol os ydych yn byw dramor.