Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol ar gyfer cwestiynau am Bensiwn y Wladwriaeth, neu i ofyn am ddatganiad.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Gallwch hefyd gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i gael gwybod faint allech chi ei gael a sut y gallwch ei gynyddu.

Llinell gymorth Canolfan Bensiwn y Dyfodol

Ffôn: 0345 3000 168

Ffôn o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 3600

Ffôn testun: 0345 3000 169

Ffôn testun o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 2051

Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Cael gwybod am gostau galwadau

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i wneud ymholiad (ni allwch ofyn am ddatganiad).

Gallwch hefyd ysgrifennu at:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
United Kingdom