Cysylltwch â'r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol ar gyfer cwestiynau am Bensiwn y Wladwriaeth, neu i ofyn am ddatganiad.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Gallwch hefyd gwirio eich Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i gael gwybod faint allech chi ei gael a sut y gallwch ei gynyddu.

Llinell gymorth Canolfan Bensiwn y Dyfodol

Ffôn: 0800 731 0453
Linell Saesneg: 0800 731 0175
Ffôn o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 3600

Ffôn testun: 0800 731 0456
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 0176
Ffôn testun o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 2051

Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 0453

Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Cael gwybod am gostau galwadau

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i wneud ymholiad (ni allwch ofyn am ddatganiad).

Gallwch hefyd ysgrifennu at:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
United Kingdom