Cysylltwch â'r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol

Cysylltwch â’r Ganolfan Bensiwn y Dyfodol â chwestiynau am Bensiwn y Wladwriaeth neu i ofyn am ragolwg.

Mae’r tudalen hwn ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Gallwch hefyd wirio eich rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth ar-lein i weld faint gallech ei gael a sut gallwch ei gynyddu.

Mae llinellau ffôn yn fwy prysur na’r arfer oherwydd coronafeirws (COVID-19). Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i gael rhagolwg Pensiwn y Wladwriaeth.

Llinell gymorth Canolfan Bensiwn y Dyfodol

Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn Saesneg: 0800 731 0175
Ffôn o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 3600

Ffôn testun: 0800 731 0456
Ffôn testun Saesneg: 0800 731 0176
Ffôn testun o’r tu allan i’r DU: +44 (0) 191 218 2051

Relay UK (os na allwch glywed neu siarad dros y ffôn): 18001 yna 0800 731 0453

Gwasanaeth cyfnewid fideo ar gyfer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) - gwiriwch os gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am i 3.30pm Darganfyddwch am gostau galwadau

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i wneud ymholiad (ni allwch ofyn am ragolwg).

Gallwch hefyd ysgrifennu i:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
United Kingdom