1. Trosolwg

Rydych yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol er mwyn bod yn gymwys am fudd-daliadau penodol, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth.

Rydych yn talu Yswiriant Gwladol os ydych:

  • yn 16 neu’n hŷn
  • yn gyflogai sy’n ennill dros £155 yr wythnos
  • yn hunangyflogedig ac yn gwneud elw o £5,965 neu’n fwy’r flwyddyn

Mae angen rhif Yswiriant Gwladol arnoch cyn y gallwch ddechrau talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Os ydych yn ennill rhwng £112 a £155 yr wythnos, caiff eich cyfraniadau eu trin fel pe baent wedi’u talu er mwyn diogelu eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Dosbarthiadau Yswiriant Gwladol

Mae yna fathau gwahanol o Yswiriant Gwladol (a elwir yn ‘dosbarthiadau’). Mae’r math a dalwch yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a faint rydych yn ei ennill, ac a oes gennych unrhyw fwlch yn eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Pan rydych yn rhoi’r gorau i dalu

Os ydych yn gyflogedig, rydych yn rhoi’r gorau i dalu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych yn hunangyflogedig, rydych yn rhoi’r gorau i dalu:

  • Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth (neu hyd at 4 mis ar ôl hyn er mwyn talu unrhyw gyfraniadau sydd arnoch)
  • Yswiriant Gwladol Dosbarth 4 o 6 Ebrill (dechrau’r flwyddyn dreth) ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth