Trosolwg

Rydych yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol er mwyn bod yn gymwys am fudd-daliadau penodol, gan gynnwys Pensiwn y Wladwriaeth.

Rydych yn talu Yswiriant Gwladol os ydych:

  • yn 16 neu’n hŷn
  • yn gyflogai sy’n ennill dros £183 yr wythnos
  • yn hunangyflogedig ac yn gwneud elw o £6,475 neu’n fwy’r flwyddyn

Mae angen rhif Yswiriant Gwladol arnoch cyn y gallwch ddechrau talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol.

Os ydych yn ennill rhwng £120 a £183 yr wythnos, caiff eich cyfraniadau eu trin fel pe baent wedi’u talu er mwyn diogelu eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Dosbarthiadau Yswiriant Gwladol

Mae yna fathau gwahanol o Yswiriant Gwladol (a elwir yn ‘dosbarthiadau’). Mae’r math a dalwch yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth a faint rydych yn ei ennill, ac a oes gennych unrhyw fwlch yn eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Pan rydych yn rhoi’r gorau i dalu

Os ydych yn gyflogedig, rydych yn rhoi’r gorau i dalu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Os ydych yn hunangyflogedig, rydych yn rhoi’r gorau i dalu:

  • Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth (neu hyd at 4 mis ar ôl hyn er mwyn talu unrhyw gyfraniadau sydd arnoch)
  • Yswiriant Gwladol Dosbarth 4 o 6 Ebrill (dechrau’r flwyddyn dreth) ar ôl i chi gyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth