Cymorth os nad ydych yn gweithio

Gallai eich budd-daliadau gael eu heffeithio os ceir bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol. Gall credydau Yswiriant Gwladol helpu i lenwi’r bylchau yn eich cofnod a diogelu eich budd-daliadau.

Gallwch gael credydau os na allwch dalu cyfraniadau Yswiriant Gwladol, er enghraifft, os:

  • na allwch weithio o ganlyniad i salwch
  • ydych yn gofalu am rywun

Os nad ydych yn gweithio nac yn derbyn credydau, gallwch hefyd gyfrannu at eich Yswiriant Gwladol gyda chyfraniadau gwirfoddol.