Dosbarthiadau Yswiriant Gwladol

Mae’r dosbarth a dalwch yn dibynnu ar eich statws cyflogaeth, faint rydych yn ei ennill ac a oes gennych unrhyw fylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Dosbarth Yswiriant Gwladol Pwy sy’n talu
Dosbarth 1 Cyflogeion sy’n ennill dros £162 yr wythnos ac sydd o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth - cânt eu didynnu’n awtomatig gan eich cyflogwr
Dosbarth 1A neu 1B Mae cyflogwyr yn talu’r rhain yn uniongyrchol i dreuliau neu fuddiannau’u cyflogeion
Dosbarth 2 Pobl hunangyflogedig - nid oes raid i chi dalu os ydych yn ennill llai na £6,205 y flwyddyn (ond gallwch ddewis talu cyfraniadau gwirfoddol).
Dosbarth 3 Cyfraniadau gwirfoddol - gallwch eu talu er mwyn llenwi neu osgoi bylchau yn eich cofnod Yswiriant Gwladol.
Dosbarth 4 Mae pobl hunangyflogedig yn ennill elw dros £8,424 y flwyddyn

Gweler y cyfraddau presennol ar gyfer cyfraniadau Dosbarth 1, 2 a 4.