Yr hyn y mae Yswiriant Gwladol ar ei gyfer

Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol yn cyfrif tuag at y budd-daliadau yn y tabl.

Budd-dal Dosbarth 1: cyflogeion Dosbarth 2: pobl hunangyflogedig Dosbarth 3: cyfraniadau gwirfoddol
Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth Iawn Iawn Iawn
Pensiwn ychwanegol y Wladwriaeth Iawn Na Na
Pensiwn newydd y Wladwriaeth Iawn Iawn Iawn
Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar gyfraniadau Iawn Na Na
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar gyfraniadau Iawn Iawn Na
Lwfans Mamolaeth Iawn Iawn Na
Budd-daliadau profedigaeth Iawn Iawn Iawn

Nid yw cyfraniadau Dosbarth 4 a delir gan bobl hunangyflogedig sydd â chyflog dros £8,424, fel arfer yn cyfrif tuag at fudd-daliadau’r wladwriaeth.