Credyd Pensiwn

Beth fyddwch yn ei gael

Eich Amgylchiadau Credyd Gwarantedig pob wythnos Credyd Cynilo pob wythnos
Pobl seng Ychawnegiad hyd at £163 Hyd at £13.40 
Cyplau Ychawnegiad hyd at £248.80 Hyd at £14.99

Efallai y gallwch gael mwy os ydych yn ofalwr, yn ddifrifol anabl neu gyda chostau tai penodol.

Defnyddiwch y cyfrifiannell Credyd Pensiwn i weithio allan faint gewch chi.

Efallai y byddwch yn gymwys i fudd-daliadau eraill pan rydych yn cael Credyd Pensiwn – gwiriwch gyfrifiannell budd-daliadau.

Sut rydych yn cael eich talu

Mae holl fudd-daliadau, pensiynau a lwfansau yn cael eu talu i mewn i gyfrif, er enghraifft cyfrif banc.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid

Ffoniwch y linell gymorth os yw eich amgylchiadau’n newid gan y gall hyn effeithio ar faint gewch chi. Er enghraifft, os yw eich incwm neu gyfalaf yn mynd i fyny neu i lawr.

Llinell gymorth Gwasanaeth Pensiwn
Ffôn: 0800 731 0453
Ffôn testun: 0800 731 0456
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 731 0453
Dydd Llun i ddydd Gwener. 8am i 6pm
Cael gwybod am gostau galwadau

Cael cyngor wyneb yn wyneb am Bensiwn y Wladwriaeth gan eich Pwynt Gwybodaeth Gwasanaeth lleol. Rydych angen gwneud apwyntiad am hyn.

Newidiadau i Gyfnodau Asesu Incwm

Mae Cyfnod Asesu Incwm yn gyfnod pan nad ydych yn gorfod hysbysu newidiadau i’ch pensiynau, cynilion neu fuddsoddiadau.

Mae eich llythyr dyfarniad Credyd Pensiwn yn dweud wrthych os oes gennych un.

Darllenwch am y newidiadau i Gyfnodau Asesu Incwm o fis Ebrill 2016.