Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM) yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, a thribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gweithio gyda barnwriaeth annibynnol i ddarparu system gyfiawnder deg, effeithlon ac effeithiol.