Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Y diweddaraf gennym

Ein gwaith

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein rheolwyr

Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Deputy Chief Executive, Operations Director and Board Member
Human Resources Director and Board Member
Chief Finance Officer and Board Member
Director of Communications
Development Director
Chief Digital and Information Officer

Cysylltu â ni

Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tîm Datgelu Data
Postal Point 10.38, Llawr 10,
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ
Llundain
SW1H 9AJ
United Kingdom

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.

Gallwch weld ein cyhoeddiadau blaenorol i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn eisoes.

Gwnewch gais newydd drwy gysylltu â ni yn:

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol.