Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Gweithgaredd diweddaraf gan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

GLlTEM is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Datganiadau tryloywder a rhyddid gwybodaeth

Gweld yr holl ddatganiadau tryloywder a rhyddid gwybodaeth

Ein rheolaeth

Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Independent Chair of Board
Chief Finance Officer and Board Member
Director of Criminal Enforcement and Confiscations
Chief Digital and Information Officer
Strategy and Change Director
Director of Communications
Human Resources Director
Independent Non-executive Board Member
Independent Non-executive Board Member
Independent Non-executive Board Member
Independent Judicial Board Member
Independent Judicial Board Member
Aelod o'r Bwrdd sy'n Cynrychioli'r Weinyddiaeth Gyfiawnder
Independent Judicial Board Member
HMCTS Operations Director
National Services Director
Property Director

Cyswllt GLlTEM

Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tîm Datgelu Data
Postal Point 10.38, Llawr 10,
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ
Llundain
SW1H 9AJ
United Kingdom

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.

Gallwch weld ein cyhoeddiadau blaenorol i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn eisoes.

Gwnewch gais newydd drwy gysylltu â ni yn:

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol