Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Gweithgaredd diweddaraf gan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

GLlTEM is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein rheolaeth

Susan Acland-Hood
Susan Acland-Hood
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Tim Parker
Independent Chair of Board
Kevin Sadler
Deputy Chief Executive, Operations Director and Board Member, HM Courts & Tribunals Service
Andrew Baigent
Chief Finance Officer and Board Member
Guy Tompkins
Director of Criminal Enforcement and Confiscations
Dave Perry
Chief Digital and Information Officer
Richard Goodman
Strategy and Change Director
Ed Owen
Director of Communications
Louise Alexander
Human Resources Director
Sidonie Kingsmill
Customer Director
Victoria Cochrane
Independent Chair of Audit Committee (Non-executive Board Member)
Ian Playford
Independent Non-executive Board Member
Lakh Jemmett
Independent Non-executive Board Member
Sir Ernest Ryder
Independent Judicial Board Member
District Judge Tim Jenkins
Independent Judicial Board Member
Annabel Burns
Aelod o'r Bwrdd sy'n Cynrychioli'r Weinyddiaeth Gyfiawnder
Lady Justice Thirlwall
Independent Judicial Board Member
Marie-Claire Uhart
Transition Director
Paul Harris
Courts and Tribunals Operations Director
Jonathan Wood
National Services Director
Tim James
Property Director
Gemma Hewison
Crime Programme Director

Cyswllt GLlTEM

Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

FOI requests

Disclosure Team
Postal Point 10.38, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol