Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM (GLlTEM) yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, a thribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Rydym yn gweithio gyda barnwriaeth annibynnol i ddarparu system gyfiawnder deg, effeithlon ac effeithiol.

GLlTEM is an executive agency, sponsored by the Ministry of Justice.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein rheolaeth

Cyswllt GLlTEM

Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Uned Cydymffurfiaeth a Mynediad at Ddata
Postal Point 10.31, Llawr 10,
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ

Llundain
SW1H 9AJ

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.

Gallwch weld ein cyhoeddiadau blaenorol i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn eisoes.

Gwnewch gais newydd drwy gysylltu â ni yn:

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.