Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Gweithgaredd diweddaraf gan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

 1. Mr C Dodd v Cameron Butcher Group Ltd: 1303373/2018
 2. Mr K Atkinson v Staffordshire Cleaning Solutions: 1305462/2018
 3. Mr Z Ali v Two Sisters Food Group Ltd: 1304498/2018

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu’r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.

GLlTEM is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein cyhoeddiadau

 1. Mr C Dodd v Cameron Butcher Group Ltd: 1303373/2018
 2. Mr K Atkinson v Staffordshire Cleaning Solutions: 1305462/2018
 3. Gweld ein holl cyhoeddiadau

Ein ymgynghoriadau

 1. A consultation on HMCTS' revised Welsh Language Scheme
 2. Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith diwygiedig GLlTEM
 3. Gweld ein holl ymgynghoriadau

Ein rheolaeth

Susan Acland-Hood
Susan Acland-Hood
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Tim Parker
Independent Chair of Board
Kevin Sadler
Deputy Chief Executive and Board Member, HM Courts & Tribunals Service
Andrew Baigent
Chief Finance Officer and Board Member
Guy Tompkins
Operations Director and Board Member
Kevin Gallagher
Digital Director
Richard Goodman
Change Director
Ed Owen
Director of Communications
Sidonie Kingsmill
Customer Director
Victoria Cochrane
Independent Chair of Audit Committee (Non-executive Board Member)
Ian Playford
Independent Non-executive Board Member
Lakh Jemmett
Independent Non-executive Board Member
Sir Ernest Ryder
Independent Judicial Board Member
District Judge Tim Jenkins
Independent Judicial Board Member
Liz Doherty
Aelod o'r Bwrdd sy'n Cynrychioli'r Weinyddiaeth Gyfiawnder
Lady Justice Macur DBE
Independent Judicial Board Member

Cyswllt GLlTEM

Dod o hyd i lys neu dribiwnlys

Gwneud cais DRhG

 1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
 2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
 3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Tîm Datgelu Data
Postal Point 10.38, Llawr 10,
102 Petty France
Llundain
SW1H 9AJ
Llundain
SW1H 9AJ
United Kingdom

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.

Gallwch weld ein cyhoeddiadau blaenorol i weld a ydym wedi ateb eich cwestiwn eisoes.

Gwnewch gais newydd drwy gysylltu â ni yn:

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.