Ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd

Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi os byddwch yn mynd i lys neu dribiwnlys yng Nghymru neu Loegr.

Os ydych ar incwm isel, neu os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol ac nad oes gennych lawer o gynilion, efallai y gallwch gael arian i ffwrdd eich ffi llys neu dribiwnlys.

Mae ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd yn wahanol i gostau cyfreithiol, er enghraifft talu am gyfreithiwr.

Mae’r arweiniad hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Faint i dalu

Mae’r ffioedd y mae angen i chi eu talu mewn llys neu dribiwnlys yn dibynnu ar eich hawliad neu achos. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu sawl ffi, er enghraifft ffi gwrandawiad a ffi gwneud cais.

Achos Ffi
Ysgariad neu ddod â phartneriaeth sifil i ben £593
Hawlio arian sy’n ddyledus i chi £35
Apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch budd-daliadau Am ddim
Gwneud cais am fethdaliad £680
Gwneud cais am brofiant £215

Darllenwch y rhestr ffioedd ar gyfer:

Os oes gennych ddyddiad gwrandawiad eisoes a bod angen i chi ei ohirio oherwydd y coronafeirws (COVID-19), efallai na fydd yn rhaid i chi dalu’r ffi gwneud cais. Rhagor o wybodaeth am ffioedd gohirio ar gyfer rhai gwrandawiadau sifil a theulu.

Sut i dalu eich ffi llys neu dribiwnlys

Ni allwch dalu’r rhan fwyaf o ffioedd ar-lein. Talu:

  • yn bersonol mewn llys neu dribiwnlys gyda siec, arian parod, cerdyn debyd neu gerdyn credyd
  • drwy’r post gyda siec wedi’i gwneud yn daladwy i ‘Wasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM’

Gallwch dalu ar-lein pan fyddwch yn defnyddio:

Mae system wahanol o ffioedd llys yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.