Ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd

Mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu ffi os byddwch yn mynd i lys neu dribiwnlys yng Nghymru neu Lloegr.

Os ydych ar incwm isel, neu os ydych yn cael rhai budd-daliadau penodol ac os nad oes gennych lawer o arian wedi’i gynilo, mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael gostyngiad ar ffi’r llys neu dribiwnlys.

Mae ffioedd llysoedd a thribiwnlysoedd yn wahanol i gostau cyfreithiol, er enghraifft talu am gyfreithiwr.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Faint fydd yn rhaid i chi dalu?

Mae’r ffioedd y bydd rhaid i chi dalu mewn llys neu dribiwnlys yn dibynnu ar eich hawliad neu achos. Efallai y bydd rhaid i chi dalu mwy nag un ffi, er enghraifft ffi gwrandawiad a ffi gwneud cais.

Achos Ffi
Ysgariad neu ddiddymu partneriaeth sifil £550
Hawlio arian sy’n ddyledus i chi O £25
Apelio yn erbyn penderfyniad budd-daliadau Di-dâl
Gwneud cais i dribiwnlys cyflogaeth O £390
Gwneud cais am fethdaliad £680
Gwneud cais am brofiant £215

Darllenwch y rhestr ffioedd ar gyfer:

Sut i dalu eich ffi llys neu dribiwnlys

Nid yw’n bosibl i chi dalu’r mwyafrif o ffioedd ar-lein. Talwch:

  • yn bersonol mewn llys neu dribiwnlys gyda siec, arian parod, cerdyn debyd neu gredyd
  • drwy’r post gyda siec sy’n daladwy i ‘HM Courts and Tribunals Service’

Gallwch ond dalu ar-lein pan fyddwch yn defnyddio:

Gallwch ond dalu ar-lein pan fyddwch yn defnyddio:

Mae yna system wahanol ar gyfer ffioedd llys yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.