Chwilio am fanylion cyswllt a gwybodaeth am lysoedd a thribiwnlysoedd.

Dechrau nawr ar y gwasanaeth chwilio am lysoedd a thribiwnlysoedd

Cyn i chi ddechrau

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am lysoedd yng Nghymru a Lloegr a rhai tribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion canlynol am y llys neu’r tribiwnlys:

  • cyfeiriad
  • manylion cyswllt
  • oriau agor
  • sut i gyrraedd y llys neu’r tribiwnlys
  • y math o achosion a wrandewir yn y llys neu’r tribiwnlys
  • mynediad i bobl anabl i’r adeilad

Defnyddiwch chwilotwr os na allwch ddod o hyd i’r tribiwnlys yr ydych yn chwilio amdano drwy ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Gogledd Iwerddon a’r Alban

Mae’n bosib y bydd rhaid i chi gysylltu â: