Manylion cyswllt a gwybodaeth am lysoedd yng Nghymru a Lloegr a rhai tribiwnlysoedd Yr Alban nad ydynt wedi’u datganoli.

Gallwch ddod o hyd i’r manylion canlynol:

  • cyfeiriad
  • manylion cyswllt
  • amseroedd agor
  • sut i gyrraedd y llys neu’r tribiwnlys
  • y meysydd cyfreithiol y mae’n ymdrin â hwy
  • mynediad i’r anabl i’r adeilad

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Os ydych yn byw yn Yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon

Efallai y bydd yn rhaid ichi fynd i: