Cyfarwyddyd

Dileu cwmni o’r gofrestr, diddymu ac adfer

Gwybodaeth i gyfarwyddwyr, ysgrifenyddion neu gynghorwyr cwmnïau ynghylch sut i ddiddymu cwmni neu adfer cwmni i’r gofrestr.

Dogfennau

Manylion

Bydd y canllaw hwn yn berthnasol ichi os ydych yn swyddog cwmni neu’n gynghorydd cwmni a’ch bod eisiau diddymu neu adfer cwmni. Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

 • pam y bydd cwmni o bosibl yn gwneud cais i gael ei ddileu o’r gofrestr
 • pryd na all cwmni wneud cais i gael ei ddileu o’r gofrestr
 • sut i wneud cais a phwy i ddweud wrtho
 • sut mae hysbysiadau dileu cwmnïau o’r gofrestr ac adfer cwmnïau i’r gofrestr yn cael eu cyhoeddi yn y Gazette
 • tynnu’n ôl gais i ddileu cwmni o’r gofrestr
 • gwrthwynebu diddymu cwmni
 • tramgwyddau a chosbau
 • beth sy’n digwydd i gwmnïau nad ydynt yn gweithredu mwyach
 • sut i adfer cwmni i’r gofrestr drwy orchymyn llys neu adferiad gweinyddol”
Published 31 Hydref 2014
Last updated 7 Chwefror 2018 + show all updates
 1. Update to guidance
 2. Guidance updated.
 3. Section 10.3 contact address details updated.
 4. Welsh HTML added
 5. Guidance converted to HTML
 6. Third Parties (Rights against Insurers) Regulations 2016 came into force. This guidance has been amended in Chapter 3 to include these new regulations.
 7. Guidance updated as a result of The Small Business, Enterprise and Employment Act.
 8. Section 10.1 corrected: 3 months to 2
 9. OLTR address updated and striking off periods updated to 2 months due to SBEE act implementation.
 10. Welsh translation added
 11. English HTML guidance added
 12. Guidance updated to version 3.8.
 13. Version 3.6 replaced with version 3.7
 14. Guidance updated from version 3.5 to version 3.6
 15. Welsh translation added.
 16. First published.