Lwfans Gofalwr

Effaith ar fudd-daliadau eraill

Gall Lwfans Gofalwr effeithio ar y budd-daliadau eraill rydych chi a’r person rydych yn gofalu amdanynt yn eu cael.

Effeithiau ar fudd-daliadau’r person rydych yn gofalu amdanynt

Pan fyddwch yn gwneud cais am Lwfans Gofalwr bydd y person rydych yn gofalu amdanynt yn stopio cael:

  • premiwm anabledd difrifol a delir gyda’u budd-daliadau
  • swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol wedi’i dalu gyda Chredyd Pensiwn, os ydynt yn cael un
  • Gostyngiad Treth Cyngor – cysylltwch â’u cyngor lleol i weld os yw hyn yn effeithio arnynt

Effaith ar eich budd-daliadau chi

Pan fyddwch yn gwneud cais am Lwfans Gofalwr gallai eich budd-daliadau eraill gael eu lleihau, ond fel arfer bydd cyfanswm eich taliadau budd-dal naill ai’n codi neu’n aros yr un fath.

Nid yw Lwfans Gofalwr yn cyfrif tuag at y cap ar fudd-dal.

Os ydych yn cael Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant, mae’n rhaid i chi gysylltu â’r swyddfa Credydau Treth i ddweud wrthynt am eich cais am Lwfans Gofalwr.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i weithio allan sut bydd eich budd-daliadau eraill yn cael eu heffeithio.