Sut mae’n gweithio

Gallwch gael £67.25 yr wythnos os ydych yn gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac maent yn cael budd-daliadau penodol.

Nid oes yn rhaid i chi fod yn perthyn i’r, neu fyw gyda’r, person rydych yn gofalu amdanynt.

Ni fyddwch yn cael mwy o arian os ydych yn gofalu am fwy nag un person.

Os oes rhywun arall hefyd yn gofalu am yr un person â chi, dim ond un ohonoch gall hawlio Lwfans Gofalwr.

Gall Lwfans Gofalwr effeithio’r budd-daliadau eraill rydych chi a’r person rydych yn gofalu amdanynt yn eu cael. Mae’n rhaid i chi dalu treth arno os yw eich incwm dros y Lwfans Personol.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Hawlio Lwfans Gofalwr os ydych wedi cael eich effeithio gan goronafeirws (COVID-19)

Gallwch wneud cais am Lwfans Gofalwr os ydych yn rhoi gofal o bell yn ystod yr epidemig coronafeirws. Mae hyn yn cynnwys rhoi cymorth emosiynol dros y ffôn neu ar-lein.

Sut rydych yn cael eich talu

Gallwch ddewis i gael eich talu yn wythnosol ymlaen llaw neu bob 4 wythnos.

Bydd yn cael ei dalu i mewn i gyfrif, er enghraifft eich cyfrif banc.

Beth arall allwch chi ei gael

Am bob wythnos rydych yn cael Lwfans Gofalwr byddwch yn cael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig.

Efallai y gallwch hefyd wneud cais am:

Os ydych yn byw yn yr Alban ac yn cael Lwfans Gofalwr, efallai y cewch chi hefyd Atodiad Lwfans Gofalwr.

Cael help a chyngor

Gallwch gael mwy o help a chyngor gan: