Sut mae’n gweithio

Gallwch gael £64.60 yr wythnos os ydych yn gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac maent yn cael budd-daliadau penodol.

Nid oes yn rhaid i chi fod yn perthyn i’r, neu fyw gyda’r, person rydych yn gofalu amdanynt.

Ni fyddwch yn cael mwy o arian os ydych yn gofalu am fwy nag un person.

Gall Lwfans Gofalwr effeithio’r budd-daliadau eraill rydych chi a’r person rydych yn gofalu amdanynt yn eu cael. Mae’n rhaid i chi dalu treth arno os yw eich incwm dros y Lwfans Personol.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut rydych yn cael eich talu

Gallwch ddewis i gael eich talu yn wythnosol ymlaen llaw neu bob 4 wythnos.

Byddwch yn cael eich talu i mewn i gyfrif, e.e. eich cyfrif banc.

Beth arall allwch chi ei gael

Am bob wythnos rydych yn cael Lwfans Gofalwr byddwch yn cael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig

Efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am:

Os ydych yn byw yn yr Alban ac yn cael Lwfans Gofalwr, efallai y byddwch hefyd yn cael Ychwanegiad Lwfans Gofalwr.