Sut mae’n gweithio

Gallwch gael £67.60 yr wythnos os ydych yn gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac maent yn cael budd-daliadau penodol.

Nid oes rhaid i chi fod yn perthyn i, neu’n byw gyda’r person rydych yn gofalu amdano.

Ni chewch fwy o dâl os ydych yn gofalu am fwy nag un person.

Os yw rhywun arall hefyd yn gofalu am yr un person â chi, dim ond un ohonoch gaiff hawlio Lwfans Gofalwr.

Gall Lwfans Gofalwr effeithio ar y budd-daliadau rydych chi a’r person rydych yn gofalu amdano yn eu cael. Mae rhaid i chi dalu treth arno os yw eich incwm dros y Lwfans Personol.

Mae’r canllawiau hyn ar gael yn Saesneg (English) hefyd.

Sut cewch eich talu

Gallwch ddewis i gael eich talu’n wythnosol o flaen llaw neu bob 4 wythnos.

Bydd yn cael ei dalu i mewn i gyfrif, er enghraifft eich cyfrif banc.

Beth arall gallwch ei gael

Am bob wythnos rydych yn cael Lwfans Gofalwr byddwch yn cael credydau Yswiriant Gwladol yn awtomatig.

Efallai y gallwch hefyd wneud cais am:

Os ydych yn byw yn yr Alban ac yn cael Lwfans Gofalwr, efallai cewch Atodiad Lwfans Gofalwr hefyd.

Cael help a chyngor

Gallwch gael mwy o help a chyngor gan: