Beth yw Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i’ch helpu gyda’ch costau byw. Mae’n cael ei dalu’n fisol – neu ddwywaith y mis i rai pobl yn yr Alban.

Efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel, allan o waith neu ni allwch weithio.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ewch i Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon.

Mewngofnodi

Mewngofnodwch i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol os oes gennych un yn barod.

Os ydych yn cael budd-daliadau’n barod

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau a chredydau treth canlynol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau neu gredydau treth hyn, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth oni bai:

Bydd y budd-daliadau a chredydau treth hyn yn dod i ben pan rydych chi neu’ch partner yn hawlio Credyd Cynhwysol. Os ydych chi neu’ch partner yn cael Credyd Pensiwn, bydd hwn hefyd yn dod i ben os yw un ohonoch yn hawlio Credyd Cynhwysol.

Ni fydd hyn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael, fel Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) neu Lwfans Gofalwr.

Gallwch ddarllen mwy am sut mae credydau treth a Chredyd Cynhwysol yn effeithio ar ei gilydd.