Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein.

Cyn i chi wneud cais edrychwch i weld os ydych yn gymwys a beth allwch chi ei gael os ydych yn byw: 

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Efallai y bydd hefyd angen i chi drefnu a mynychu cyfweliad yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol. Dywedir wrthych os ydych angen gwneud hyn ar ôl i chi wneud cais.

Byddwch yn cael eich taliad cyntaf tua 5 wythnos ar ôl gwneud cais ar-lein os bydd eich cais yn llwyddiannus. Pan fyddwch yn gwneud cais, gallwch ofyn am dâl ymlaen llaw os oes angen help arnoch yn gynt.

Dechrau nawr ar i wneud cais yn Gymraeg os ydych yn byw yng Nghymru

Cyn i chi ddechrau

Ffoniwch y llinell gymorth i gael help i wneud eich cais ar-lein.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 1744
Ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfod am gostau galwadau