Contact HM Revenue & Customs

6 contacts

6 contacts

In Topic

Cymraeg / Welsh

 1. Budd-dal Plant: ymholiadau cyffredinol

  Cysylltwch â CThEM i gael gwybodaeth am gymhwystra, hawlio Budd-dal Plant a rhoi’r gorau i’w gael, newid eich manylion personol, a gwneud cwyn

 2. Llinell Gymorth y Gwasanaeth Gofal Plant

  Ffoniwch CThEM os oes angen help arnoch i wneud cais ar gyfer Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth, 30 awr o ofal plant yn rhad ac am ddim neu i ddefnyddio'ch cyfrif gofal plant

 3. Taliadau

  Cysylltwch â CThEM am help gyda thaliadau treth

 4. Treth Enillion Cyfalaf

  Ffoniwch neu ysgrifennwch at Gyllid a Thollau EM i gael help gyda Threth Enillion Cyfalaf, gan gynnwys ymholiadau cyffredinol a sut i wneud taliadau.

 5. Treth Incwm, Hunanasesiad a mwy

  Cysylltwch â CThEM am help gyda Threth Incwm, Hunanasesiad, credydau treth, Yswiriant Gwladol, TWE a mwy

 6. Ymholiadau TAW, Tollau ac Ecséis

  Cysylltwch â CThEM am help gyda thollau, ecseis a TAW