Casgliad

Y Dreth Deunydd Pacio Plastig

Casgliad o arweiniadau y dylech eu dilyn mewn perthynas â’r Dreth Deunydd Pacio Plastig.

Diweddarwyd ddiwethaf 15 February 2022 — Gweler yr holl ddiweddariadau

Cynnwys

Gwirio beth mae angen i chi ei wneud
Pennu a yw’r deunydd pacio rydych yn ei weithgynhyrchu neu’n ei fewnforio yn agored i’r dreth
Pwy ddylai gofrestru ar gyfer y dreth a phryd
Sut i gofrestru
Beth i’w wneud ar ôl i chi gofrestru
Deddfwriaeth, polisi ac ymgyngoriadau
Help a chymorth pellach

Daeth y Dreth Deunydd Pacio Plastig i rym ar 1 Ebrill 2022.

Gwirio beth mae angen i chi ei wneud

Pennu a yw’r deunydd pacio rydych yn ei weithgynhyrchu neu’n ei fewnforio yn agored i’r dreth

Pwy ddylai gofrestru ar gyfer y dreth a phryd

Sut i gofrestru

Beth i’w wneud ar ôl i chi gofrestru

Deddfwriaeth, polisi ac ymgyngoriadau

Mae’r ddeddfwriaeth sylfaenol i’w gweld yn Neddf Cyllid 2021, Rhan 2.

Mae’r is-ddeddfwriaeth i’w gweld yn Rheoliadau’r Dreth Deunydd Pacio Plastig (Disgrifiadau o Gynhyrchion) 2021 a Rheoliadau’r Dreth Deunydd Pacio Plastig (Cyffredinol) 2022.

Help a chymorth pellach

I wneud cais am ddogfennau’r goeden benderfyniadau i ategu rhwymedigaeth a chwmpas y penderfyniadau ynghylch deunydd pacio, e-bostiwch: indirecttaxdesign.team@hmrc.gov.uk.

I gael diweddariadau rheolaidd gan CThEM ynghylch y Dreth Deunydd Pacio Plastig, e-bostiwch: indirecttaxdesign.team@hmrc.gov.uk gan nodi ‘mailing list’ yn y llinell pwnc.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch y Dreth Deunydd Pacio Plastig ac na allwch ddod o hyd i’r ateb yn yr arweiniad ar GOV.UK, gallwch ofyn i CThEM ei ateb. Dylech wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

I ddefnyddio’r ffurflen ar-lein i anfon cwestiwn, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn anfon eich cwestiwn.

Cyhoeddwyd ar 15 February 2022