Sut i gael help

Os oes angen help arnoch gyda Hunanasesiad, gallwch wneud y canlynol:

Help i lenwi’ch Ffurflen Dreth

Mae arweiniad cychwynnol ar GOV.UK ynghylch y canlynol:

Nodiadau arweiniol a thaflenni cymorth

Gallwch hefyd ddarllen arweiniad yn y canlynol: