Trosolwg

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer talu’ch bil treth fel a ganlyn:

Os yw’n well gennych dalu’n rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, gallwch ddefnyddio cynllun talu cyllidebol.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dulliau talu

Sicrhewch eich bod yn talu Cyllid a Thollau EM (CThEM) erbyn y dyddiad cau. Bydd llog yn cael ei godi arnoch, ac efallai y bydd angen i chi dalu cosb os yw’ch taliad yn hwyr.

Mae’r amser sydd angen i chi’i ganiatáu yn dibynnu ar eich dull talu.

Ar yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf

Mae angen i chi gael slip talu oddi wrth CThEM er mwyn talu mewn banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost.

3 diwrnod gwaith

5 diwrnod gwaith

Os yw’r dyddiad cau ar benwythnos neu ŵyl banc, sicrhewch fod eich taliad yn cyrraedd CThEM ar y diwrnod gwaith olaf cyn y dyddiad hwnnw (oni bai’ch bod yn talu drwy gyfrwng Taliad Cyflymach neu â cherdyn debyd neu gerdyn credyd).

Problemau â gwasanaethau talu

Gall gwasanaethau talu ar-lein fod yn araf yn ystod adegau prysur. Edrychwch i weld a oes problemau ar hyn o bryd, neu adegau pan na fyddant ar gael.