Debyd Uniongyrchol

Trefnwch Ddebyd Uniongyrchol drwy’ch cyfrif ar-lein gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) i wneud taliadau unigol ar gyfer 31 Ionawr.

Trefnwch ddebyd arall cyn 31 Gorffennaf os oes angen i chi wneud taliad ar gyfrif.

Bydd angen i chi drefnu taliadau unigol bob tro pan fyddwch am dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Cyfeirnod

Bydd angen i chi ddefnyddio’ch cyfeirnod talu, sy’n 11 o gymeriadau. Dyma’ch UTR (Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr), sy’n 10 digid o hyd, wedi’i ddilyn gan y llythyren ‘K’.

Bydd hwn naill ai:

Gall eich taliad gael ei oedi os ydych yn defnyddio’r cyfeirnod anghywir.

Caniatewch 5 diwrnod gwaith i brosesu Debyd Uniongyrchol pan fyddwch wedi trefnu un am y tro cyntaf. Dylai gymryd 3 diwrnod gwaith y tro nesaf os ydych yn defnyddio’r un manylion banc.