Os na allwch dalu’ch bil treth mewn pryd

Beth i’w wneud

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) cyn gynted â phosibl.

Efallai y gallwch drefnu cynllun talu i dalu fesul rhandaliad. I drefnu cynllun talu, bydd angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair arnoch ar gyfer Porth y Llywodraeth. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn trefnu cynllun talu.

Bydd yn rhaid i chi dalu llog os talwch yn hwyr. Gallech osgoi cosbau drwy gysylltu â CThEM cyn gynted â phosibl.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os na allwch dalu cyn y dyddiad cau, ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM. Gall unrhyw un ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, nid dim ond busnesau.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Ffôn: 0300 200 1900
Dydd Llun – Dydd Gwener, 08:30 i 17:00
Gwybodaeth am gostau galwadau

Gall partneriaid enwebedig sydd mewn partneriaethau busnes drafod amser i dalu â CThEM ar ran y bartneriaeth neu bartneriaid unigol.

Os ydych wedi methu’ch dyddiad talu

Os ydych wedi cael gorchymyn am daliad, megis bil treth neu lythyr yn eich bygwth â chamau cyfreithiol, ffoniwch y swyddfa CThEM a anfonodd y llythyr atoch.

Ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os nad ydych wedi cael bil neu lythyr ynghylch taliad hyd yma.

Hunanasesiad

Ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os ydych wedi methu’ch dyddiad talu.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Ffôn: 0300 200 1900
Dydd Llun – Dydd Gwener, 08:30 i 17:00
Gwybodaeth am gostau galwadau