Cosbau

Codir cosb arnoch os oes angen i chi anfon Ffurflen Dreth a’ch bod yn colli’r dyddiad cau ar gyfer ei chyflwyno, neu dalu’ch bil.

Codir cosb o £100 arnoch os yw’ch Ffurflen Dreth hyd at 3 mis yn hwyr. Bydd yn rhaid i chi dalu mwy os yw’n hwyrach, neu os ydych yn talu’ch bil treth yn hwyr.

Amcangyfrif eich cosb am Ffurflenni Treth Hunanasesiad sy’n fwy na 3 mis yn hwyr, a thaliadau hwyr.

Gallwch apelio yn erbyn cosb os oes gennych esgus rhesymol.

Gellir codi cosb ar bob partner os yw Ffurflen Dreth Bartneriaeth yn hwyr.