Dyddiadau cau

Mae’n rhaid i Gyllid a Thollau EM (CThEM) gael eich Ffurflen Dreth ac unrhyw arian sydd arnoch erbyn y dyddiad cau.

Dechreuodd y flwyddyn dreth ddiwethaf ar 6 Ebrill 2017 a daeth i ben ar 5 Ebrill 2018.

Hunanasesiad Dyddiad cau
Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad 5 Hydref 2018
Ffurflenni Treth papur Canol nos 31 Hydref 2018
Ffurflenni Treth ar-lein Canol nos 31 Hydref 2018
Talu’r dreth sydd arnoch Canol nos 31 Ionawr 2019

Mae dyddiad cau ychwanegol ar gyfer talu, sef 31 Gorffennaf, os ydych yn gwneud taliadau o flaen llaw tuag at eich bil (gelwir y rhain yn ‘daliadau ar gyfrif’).

Fel arfer, byddwch yn talu cosb os ydych yn hwyr. Gallwch apelio yn erbyn cosb os oes gennych esgus rhesymol.

Pan fo’r dyddiad cau’n wahanol

Cyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein erbyn 30 Rhagfyr os ydych eisiau i CThEM gasglu treth sydd arnoch yn awtomatig o’ch cyflog a’ch pensiwn. Mae’n rhaid eich bod yn gymwys.

Mae’n rhaid i Ffurflen Dreth bapur gyrraedd CThEM erbyn 31 Ionawr os ydych yn ymddiriedolwr cynllun pensiwn cofrestredig neu gwmni dibreswyl. Ni allwch anfon Ffurflen Dreth ar-lein.

Mae’n bosibl y bydd CThEM hefyd yn eich e-bostio neu’n ysgrifennu atoch gan roi dyddiad cau gwahanol.

Ffurflenni Treth Partneriaeth os oes gennych gwmni fel partner

Os yw dyddiad cyfrifyddu’ch cwmni’n syrthio rhwng 1 Chwefror a 5 Ebrill a bod un o’ch partneriaid yn gwmni cyfyngedig, mae’r dyddiadau cau ar gyfer y canlynol fel a ganlyn:

  • Ffurflenni Treth ar-lein – 12 mis ar ôl y dyddiad cyfrifyddu
  • Ffurflenni Treth papur – 9 mis ar ôl y dyddiad cyfrifyddu

Blwyddyn dreth 2016 i 2017 a chynharach

Mae dyddiad cau Hunanasesiad ar gyfer y blynyddoedd treth hyn wedi mynd heibio. Dylech anfon eich Ffurflen Dreth neu’ch taliad cyn gynted â phosibl - bydd yn rhaid i chi dalu cosb.