Anfon Ffurflen Dreth

Unwaith eich bod wedi cofrestru, gallwch anfon eich Ffurflen Dreth gan ddefnyddio gwasanaeth Hunanasesiad ar-lein rhad ac am ddim Cyllid a Thollau EM (CThEM).

Gallwch gael help i lenwi’ch Ffurflen Dreth.

Mae’n rhaid i chi wedyn dalu’ch bil erbyn y dyddiad cau.

Defnyddio meddalwedd neu ffurflenni papur

Gallwch ddewis anfon unrhyw Ffurflen Dreth Hunanasesiad gan ddefnyddio meddalwedd neu ffurflenni papur.

Mae’n rhaid i chi ddefnyddio un o’r opsiynau canlynol i anfon Ffurflenni Treth:

  • ar gyfer partneriaeth
  • ar gyfer ymddiriedolaeth ac ystâd
  • os ydych yn cael incwm o ymddiriedolaeth
  • os oeddech yn byw dramor fel person nad yw’n breswyl
  • os ydych yn danysgrifennwr Lloyd’s
  • os ydych yn Weinidog yr Efengyl

Mae’n rhaid i chi ddefnyddio ffurflen bapur os oes angen i chi anfon Ffurflen Dreth ar gyfer ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn cofrestredig (SA970).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni papur yw 31 Hydref (neu 31 Ionawr os ydych yn ymddiriedolwr cynllun pensiwn cofrestredig neu gwmni dibreswyl).