Ffurflen

Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Rhowch wybod am eich incwm a gwnewch gais am ryddhad treth ac unrhyw ad-daliad sy'n ddyledus i chi drwy ddefnyddio'r Ffurflen Dreth SA100.

Dogfennau

Ffurflen Dreth (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen Dreth (2018)"), and its reference (Unique reference: SA100).

Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2018)"), and its reference (Unique reference: SA150 (Cymraeg) (2018)).

Ffurflen Dreth (2017)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen Dreth (2017)"), and its reference (Unique reference: SA100).

Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2017)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2017)"), and its reference (Unique reference: SA150 (Cymraeg) (2013)).

Ffurflen Dreth (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurflen Dreth (2016)"), and its reference (Unique reference: SA100).

Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2016)"), and its reference (Unique reference: SA150 Nodiadau).

Ffurflen Dreth (2015)

Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Sut i gwblhau eich Ffurflen Dreth (2015)"), and its reference (Unique reference: SA150 (Cymraeg) (2015)).

Manylion

Yr SA100 yw’r brif Ffurflen Dreth ar gyfer unigolion. Dylech ei defnyddio i gyflwyno’ch Ffurflen Dreth ar gyfer:

 • incwm ac enillion cyfalaf
 • ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr
 • llog
 • pensiynau
 • blwydd-daliadau
 • cyfrannu at elusennau
 • gwneud cais am ryddhad treth a lwfansau

Mae angen i chi anfon eich Ffurflen Dreth bapur drwy’r post i Gyllid a Thollau EM:

Hunanasesiad
Cyllid a Thollau EM, Canolfan Cyswllt Cymraeg, Tŷ Moelwyn, Tros y Bont, Porthmadog
LL49 9AB
Cymru

Os ydych yn methu’r dyddiad cau, cyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein er mwyn osgoi cosb.

Mae’n bosib y bydd angen i chi gynnwys ffurflenni atodol ar gyfer rhai mathau o incwm.

Tudalennau atodol

SA101: Gwybodaeth ychwanegol

SA102: Cyflogaeth

SA102M: Gweinidogion yr efengyl

SA102MP: Senedd

SA102WAM: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

SA103S: Hunangyflogaeth (byr)

SA103F: Hunangyflogaeth (llawn)

SA104S: Partneriaeth (byr)

SA104F: Partneriaeth (llawn)

SA105: Eiddo yn y DU

SA106: Tramor

SA107: Ymddiriedolaethau ac ati

SA108: Crynodeb o enillion cyfalaf

SA110: Crynodeb o’r cyfrifiad treth

Ffurflenni ac arweiniad cysylltiedig

HS310: War Widow’s and Dependent’s Pensions

HS347: Personal term assurance contributions to a registered pension scheme

Defnyddiwch eich Ffurflen Dreth i roi gwybod i CThEM am Fenthyciad Myfyriwr

Published 7 Gorffennaf 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
 1. The 2017 to 2018 form and notes have been added to this page.
 2. The 2016 to 2017 form and notes have been added to this page.
 3. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.
 4. Updates made to How to fill in your tax return (2015).
 5. Tax return 2015 updated with information about how HMRC will make repayments to customers.
 6. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
 7. The Self Assessment/PAYE return postal address has now changed for the returns to be received by HMRC. The new postal address has been added to send back completed returns.
 8. Added translation