Ffurflen

Hunanasesiad: hunangyflogaeth (byr) (SA103S)

Defnyddiwch dudalennau atodol SA103S i nodi incwm hunangyflogaeth ar eich SA100 Ffurflen Dreth os oedd eich trosiant busnes blynyddol yn llai na £79,000.

Dogfennau

Hunangyflogaeth (byr) (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hunangyflogaeth (byr) (2018)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2018)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Hunangyflogaeth (byr) (2017)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hunangyflogaeth (byr) (2017)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2017)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2017)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Hunangyflogaeth (byr) (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hunangyflogaeth (byr) (2016)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2016)"), and its reference (Unique reference: SA103S Nodiadau).

Hunangyflogaeth (byr) (2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Hunangyflogaeth (byr) (2015)"), and its reference (Unique reference: SA103S).

Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Hunangyflogaeth (byr) (2015)"), and its reference (Unique reference: SA103S Notes).

Manylion

Os ydych yn hunangyflogedig, os oes gennych faterion treth sy’n gymharol syml ac os oedd eich trosiant busnes blynyddol yn lli na £79,000, defnyddiwch fersiwn byr y ffurflen SA103S o dudalennau atodol hunangyflogaeth wrth gyflwyno eich SA100 Ffurflen Dreth.

Published 23 Ebrill 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. The form and notes have been added for tax year 2017 to 2018.
  2. The form and notes have been added for tax year 2016 to 2017.
  3. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.
  4. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  5. Added translation