Ffurflen

Hunanasesiad: Crynodeb o enillion cyfalaf (SA108)

Defnyddiwch dudalennau atodol SA108 i nodi enillion neu golledion cyfalaf ar eich SA100 Ffurflen Dreth.

Dogfennau

Crynodeb o enillion cyfalaf (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Crynodeb o enillion cyfalaf (2018)"), and its reference (Unique reference: SA108).

Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2018)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2018)"), and its reference (Unique reference: SA108 Nodiadau).

Crynodeb o enillion cyfalaf (2017)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Crynodeb o enillion cyfalaf (2017)"), and its reference (Unique reference: SA108).

Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2017)

Crynodeb o enillion cyfalaf (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Crynodeb o enillion cyfalaf (2016)"), and its reference (Unique reference: SA108).

Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2016)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2016)"), and its reference (Unique reference: SA108 Nodiadau).

Crynodeb o enillion cyfalaf (2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Crynodeb o enillion cyfalaf (2015)"), and its reference (Unique reference: SA108 ).

Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2015)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at different.format@hmrc.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Nodiadau Crynodeb o enillion cyfalaf (2015)"), and its reference (Unique reference: SA108 Nodiadau).

Manylion

Defnyddiwch dudalennau atodol SA108 wrth gyflwyno eich SA100 Ffurflen Dreth i nodi enillion a cholledion cyfalaf.

Published 23 Ebrill 2014
Last updated 6 Ebrill 2018 + show all updates
  1. The form and notes have been added for tax year 2017 to 2018.
  2. The Capital gains summary notes for (2017) have been updated for box 14.
  3. The web address at box 9 of the notes for information on Capital Gains Tax for non-residents has been updated.
  4. The form and notes have been added for tax year 2016 to 2017.
  5. Rates, allowances and duties have been updated for the tax year 2016 to 2017.
  6. The 2015 to 2016 form has been added to this page.
  7. Added translation