Ffurflen

Hunanasesiad: Crynodeb o enillion cyfalaf (SA108)

Defnyddiwch dudalennau atodol SA108 i nodi enillion neu golledion cyfalaf ar eich SA100 Ffurflen Dreth.