Dealing with HMRC – guidance

Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau am fethu â hysbysu - CC/FS11

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y cosbau y gall Cyllid a Thollau EM eu codi pan fu methiant i hysbysu.

Dogfen

Manylyn

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.