Canllawiau

Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau am fethu â hysbysu — CC/FS11

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y cosbau y gall Cyllid a Thollau EM eu codi pan fu methiant i hysbysu.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Cyhoeddwyd ar 24 June 2010
Diweddarwyd ddiwethaf ar 31 October 2023 + show all updates
 1. Plastic Packaging Tax has been added to the list of taxes that the penalty rules apply to.

 2. ‘Our privacy notice’ paragraph has been added.

 3. This factsheet has been updated throughout and highlights HMRC support available for customers needing help.

 4. This factsheet has been updated throughout and highlights HMRC support available for customers needing help.

 5. This factsheet has been updated throughout and highlights HMRC support available for customers needing help.

 6. This factsheet has been updated throughout and highlights HMRC support available for customers needing help.

 7. This factsheet has been updated to include new legislation about when a penalty is restricted because of the timing of the disclosure.

 8. Compliance checks series factsheet updated under heading 'When we will not charge you a penalty for a failure to notify' to show criteria for reasonable excuse for failure to notify.

 9. Compliance checks series factsheet updated to include budget statement changes.

 10. New factsheet has been published.

 11. First published.