Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau am fethu â hysbysu - CC/FS11

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y cosbau y gall Cyllid a Thollau EM eu codi pan fu methiant i hysbysu.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 24 Mehefin 2010
Last updated 15 Rhagfyr 2017 + show all updates
  1. This factsheet has been updated to include new legislation about when a penalty is restricted because of the timing of the disclosure.
  2. Compliance checks series factsheet updated under heading 'When we will not charge you a penalty for a failure to notify' to show criteria for reasonable excuse for failure to notify.
  3. Compliance checks series factsheet updated to include budget statement changes.
  4. New factsheet has been published.
  5. First published.