Cyfarwyddyd

Gwiriadau cydymffurfio: Cosbau am anghywirdebau mewn ffurflenni treth neu ddogfennau - CC/FS7a

Mae'r daflen wybodaeth hon yn cynnwys gwybodaeth am y cosbau y gall Cyllid a Thollau EM eu codi os ydych wedi anfon ffurflen dreth neu ddogfen arall wallus.

Dogfennau

Manylion

Arweiniad yn unig yw’r taflenni gwybodaeth hyn sy’n adlewyrchu safbwynt Cyllid a Thollau ar adeg eu hysgrifennu.

Published 31 Awst 2012
Last updated 30 Ebrill 2018 + show all updates
  1. Factsheet CC/FS7a has been updated. The update in December 2017 did not have any changes to legislation.
  2. Factsheet updated to include new legislation which restricts the penalty for the timing of the disclosure. Note: this update note was incorrect, there was no new legislation
  3. Factsheet updated to include penalty rules that apply to Apprenticeship Levy (for tax years starting 6 April 2017).
  4. Compliance checks series factsheet updated to include budget statement changes.
  5. CC/FS7a has been updated.
  6. New factsheet has been published.
  7. First published.