Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Gweithgaredd diweddaraf gan Gweinyddiaeth Cyfiawnder

  1. COVID-19 funding for domestic abuse and sexual violence support services
  2. Coroners statistics 2019
  3. Prison population figures: 2020

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran fawr o’r llywodraeth, wrth galon y system cyfiawnder. Rydym yn gweithio i amddiffyn a datblygu egwyddorion cyfiawnder. Ein gweledigaeth yw darparu system gyfiawnder o’r radd orau sy’n gweithio i bawb mewn cymdeithas.

MOJ is a ministerial department, supported by 2 agencies and public bodies.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

  1. Counter-Terrorism and Sentencing Bill
  2. Norwich Prison: Action Plan
Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Sir Richard Heaton KCB
Sir Richard Heaton KCB
Ysgrifennydd Parhaol
Mike Driver
Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth Adran Gyllid y Llywodraeth
Susan Acland-Hood
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Jo Farrar
Prif Swyddog Gweithredol
Amy Rees
Director General of Probation and Wales
Phil Copple
Director General, Prisons
Dr Neil Wooding
Chief People Officer
Naomi Mallick
Legal director
Mark Rawlinson
Aelod Anweithredol Arweiniol
Nick Campsie
Aelodau Anweithredol
Shirley Cooper
Anweithredol
Liz Doherty
Anweithredol

Cyswllt MOJ

General enquiries

102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Telephone

0203 334 3555

DX

152380 Westminster 8

The general enquiries phone line is open Monday to Friday, from 9am to 5pm.

Personal data requests

Use this link to request your personal data from the Ministry of Justice

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information requests

Disclosure team
Postal Point 10.38, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

High profile groups within MOJ

  1. Gov Facility Services Limited

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.