Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Gweithgaredd diweddaraf gan Gweinyddiaeth Cyfiawnder

  1. Use of closed material procedure report: 25 June 2017 to 24 June 2018
  2. User guide to legal aid statistics in England and Wales
  3. Criminal court statistics (quarterly): July to September 2018

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran fawr o’r llywodraeth, wrth galon y system cyfiawnder. Rydym yn gweithio i amddiffyn a datblygu egwyddorion cyfiawnder. Ein gweledigaeth yw darparu system gyfiawnder o’r radd orau sy’n gweithio i bawb mewn cymdeithas.

MOJ is a ministerial department, supported by 2 agencies and public bodies.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein gweinidogion

Ein rheolaeth

Richard Heaton
Richard Heaton
Ysgrifennydd Parhaol
Mike Driver
Y Prif Swyddog Cyllid a Phennaeth Swyddogaeth Cyllid y Llywodraeth
Mark Sweeney
Cyfarwyddwr Cyffredinol, y Grŵp Polisi Llysoedd a Chyfiawnder
Justin Russell
Cyfarwyddwr Cyffredinol - Polisi Cyfiawnder Ieuenctid, Carchardai a Throseddwyr
Susan Acland-Hood
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Michael Spurr
Prif Swyddog Gweithredol
Mark Rawlinson
Aelod Anweithredol Arweiniol
Liz Doherty
Anweithredol
Nick Campsie
Aelodau Anweithredol
Shirley Cooper
Anweithredol

Cyswllt MOJ

General enquiries

102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Telephone

0203 334 3555

DX

152380 Westminster 8

The general enquiries phone line is open Monday to Friday, from 9am to 5pm.

Personal data requests

Use this link to request your personal data from the Ministry of Justice

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information requests

Disclosure team
Postal Point 10.38, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.