Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Y diweddaraf gan Gweinyddiaeth Cyfiawnder

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth mae Gweinyddiaeth Cyfiawnder yn wneud

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn adran fawr o’r llywodraeth, wrth galon y system cyfiawnder. Rydym yn gweithio i amddiffyn a datblygu egwyddorion cyfiawnder. Ein gweledigaeth yw darparu system gyfiawnder o’r radd orau sy’n gweithio i bawb mewn cymdeithas.

MOJ is a ministerial department, supported by 2 agencies and public bodies.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein gweinidogion

Ein rheolwyr

Ysgrifennydd Parhaol
Prif Swyddog Gweithredol
Chief Financial Officer and Director General of CFO Group
Prif Weithredwr ac aelod o'r Bwrdd, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Director General Policy and Strategy Group
Director General of Probation, Wales and Youth, HMPPS
Director General, Prisons
Chief People Officer
Legal director
Aelod Anweithredol Arweiniol
Aelodau Anweithredol
Anweithredol
Anweithredol

Cyswllt MOJ

General enquiries

102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Telephone

0203 334 3555

DX

152380 Westminster 8

The general enquiries phone line is open Monday to Friday, from 9am to 5pm.

Personal data requests

Use this link to request your personal data from the Ministry of Justice

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Freedom of Information requests

Disclosure team
Postal Point 10.38, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

This email is for any FOI queries/requests (for recorded information). For any other types of queries/requests, please use the relevant contact form(s) above.

Where at all possible, please email your enquiry rather than sending correspondence by post. This is because most staff are working from home unless absolutely necessary, and access to posted FOI requests is intermittent; this may cause delay to your enquiry being answered in time. We’re sorry for any inconvenience this might cause.

Grwpiau proffil uchel o fewn MOJ