Rydych wedi bod yn aelod o bensiwn gweithle, pensiwn personol neu bensiwn cyfranddeiliaid

Efallai y bydd eich swm dechrau’n cynnwys didyniad os oeddech yn aelod o rhai o:

 • cynlluniau pensiwn yn y gwaith ar sail enillion (fel cyflog terfynol neu bensiwn cyfartaledd gyrfa) cyn 6 Ebrill 2016
 • pensiynau gweithle, personol neu gyfranddeiliaid cyn 6 Ebrill 2012

Efallai eich bod wedi talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol is a’u talu i mewn i un o’r pensiynau hyn yn lle hynny. Gelwir hyn ‘contractio allan’ o Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth a bydd yn effeithio’r rhan fwyaf o bobl sydd wedi bod mewn gwaith.

Gallwch ofyn i’ch darparwr pensiwn os ydych wedi cael eich contractio allan yn y gorffennol. Efallai y bydd y Gwasanaeth Olrhain Pensiynau yn gallu dod o hyd i fanylion cyswllt eich darparwr pensiwn os ydych wedi colli cysylltiad â nhw.

Newidiadau i gontractio allan o 6 Ebrill 2016

Ar 6 Ebrill 2016 newidiodd y rheolau hyn felly os oeddech wedi contractio allan:

 • ni fyddwch bellach wedi eich contractio allan
 • byddwch yn talu mwy o Yswiriant Gwladol (y swm safonol)

Edrychwch i weld os oeddech wedi eithrio allan

Gwiriwch eich hen slipiau cyflog. Roeddech wedi contractio allan os oes llythyren D neu N yn erbyn â manylion eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol. Nid oeddech wedi contractio allan os oes ganddo lythyren A.

Os oes llythyren gwahanol, gwiriwch â’ch cyflogwr neu ddarparwr pensiwn.

Rydych yn fwy tebygol o fod wedi cael eich contractio allan os oeddech yn gweithio yn y sector cyhoeddus, er enghraifft:

 • y GIG
 • cynghorau lleol
 • gwasanaethau tân
 • y gwasanaeth sifil
 • addysgu
 • heddluoedd
 • y lluoedd arfog

Gwnaethoch dalu Yswiriant Gwladol ar gyfradd is os oeddech wedi contractio allan.