Guidance

Cywiro gwall o ran genedigaeth, achosion o symud neu farwolaeth gwartheg

Beth i'w wneud os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi cyflwyno gwybodaeth anghywir neu wedi cofnodi bod anifail wedi marw neu fod anifail ar goll drwy gamgymeriad.