ทีตั้ง

สหราชอาณาจักร และ ไทย

ภาระกิจของเรา

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เราเผยแพร่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง การค้าการลงทุน เรายังให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา การอยู่อาศัย หรือการทำงาน ทางสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ และเครือข่ายกงสุลทั่วประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวอังกฤษ ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

นโยบายหลัก

สนับสนุนประเทศไทยให้มีบทบาทในเวทีนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาสากลต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประสานงานร่วมกับรัฐบาลไทยและองค์กรท้องถิ่นในการการทำงานด้านเสรีภาพของการแสดงออก, สิทธิมนุษยชน และปัญหาธรรมาภิบาล อ่านเพิ่มเติม.

สนับสนุนประเทศไทยให้มีบทบาทในเวทีนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาสากลต่างๆ

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประสานงานร่วมกับรัฐบาลไทย องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสากล ซึ่งครอบคลุมถึง ปัญหาอาชญากรรม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อ่านเพิ่มเติม.

ดูแลให้ความช่วยเหลือชาวอังกฤษในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ประสานงานกับสถานกงสุลอังกฤษในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือชาวอังกฤษในประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม.

สนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยประสานงานร่วมกับรัฐบาลไทยและภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ อ่านเพิ่มเติม.

องค์กร

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพ

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

ดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อทั้งหมด

British Embassy Bangkok

14 Wireless Road
Lumpini
Pathumwan

Bangkok 10330
ประเทศไทย

Access and opening times

การค้า & และการลงทุน ประเทศไทย

ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Trade and Investment: UKTI) หรือที่เรียกกันว่า UKTI เป็นหน่วยงานรัฐที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อช่วยบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษสามาตรส่งออกสินค้าหรือบริการและประสบความสำเร็จใน เศรษฐกิจโลก ไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังให้ความช่วยเหลือกับบริษัทที่มีขีดความสามารถสูง และมีคุณภาพที่สนใจลงทุนในสหราชอาณาจักร

ดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อทั้งหมด

UK Trade & Investment Thailand

14 Wireless Road
Lumpini

Pathumwan Bangkok 10330
ประเทศไทย

Help us improve GOV.UK

Please don't include any personal or financial information, for example your National Insurance or credit card numbers.