ทีตั้ง

สหราชอาณาจักร และ ไทย

ภาระกิจของเรา

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เราเผยแพร่นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลอังกฤษ การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง การค้าการลงทุน เรายังให้การบริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา การอยู่อาศัย หรือการทำงาน ทางสถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ และเครือข่ายกงสุลทั่วประเทศมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวอังกฤษ ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

องค์กร

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กรุงเทพ

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในประเทศไทย ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ

ดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อทั้งหมด

สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพ

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี
ปทุมวัน

กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย

Access and opening times

การค้า & และการลงทุน ประเทศไทย

ทบวงการค้าและการลงทุนแห่งสหราชอาณาจักร (Department for International Trade (DIT)) หรือที่เรียกกันว่า DIT เป็นหน่วยงานรัฐที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อช่วยบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษสามาตรส่งออกสินค้าหรือบริการและประสบความสำเร็จใน เศรษฐกิจโลก ไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังให้ความช่วยเหลือกับบริษัทที่มีขีดความสามารถสูง และมีคุณภาพที่สนใจลงทุนในสหราชอาณาจักร

ดูรายละเอียดและข้อมูลการติดต่อทั้งหมด

การค้า & และการลงทุน ประเทศไทย

14 ถนนวิทยุ
ลุมพินี

ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ประเทศไทย