Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gwarchod pobl yng Nghymru a Lloegr nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau penodol amdanynt eu hunain, megis am eu hiechyd a’u harian.

OPG is an executive agency, sponsored by the Ministry of Justice.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Ein rheolaeth

Cyswllt OPG

Cyfeiriad y Swyddfa

Blwch Post 16185
Birmingham
B2 2WH

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener 9am tan 5pm
Dydd Mercher 10am tan 5pm

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar:

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Data Access and Compliance Unit
Postal Point 10.31, Floor 10
102 Petty France

London
SW1H 9AJ

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol