Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Y diweddaraf gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn wneud

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) yn helpu pobl yng Nghymru a Lloegr i fod â rheolaeth dros benderfyniadau ynghylch eu hiechyd a’u cyllid ac i wneud penderfyniadau ar ran pobl eraill nad ydynt yn gallu penderfynu drostynt eu hunain.

OPG is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllenwch fwy am beth rydyn ni'n wneud

Dogfennau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein rheolwyr

Gwarcheidwad Cyhoeddus a Phrif Weithredwr
Prif Swyddog Gweithredol

Cyswllt OPG

Cyfeiriad y Swyddfa

Blwch Post 16185
Birmingham
B2 2WH
United Kingdom

Ffôn

0300 456 0300

Ffôn testun

0115 934 2778

Ffacs

0870 739 5780

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener 9am tan 5pm
Dydd Mercher 10am tan 5pm

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Disclosure Team
Postal Point 10.31, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol.