Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Gweithgaredd diweddaraf gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

  1. Office of the Public Guardian corporate governance framework
  2. Panel deputies: list of court-approved professionals
  3. OPG deputy fees: get help with paying

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gwarchod pobl yng Nghymru a Lloegr nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau penodol amdanynt eu hunain, megis am eu hiechyd a’u harian.

OPG is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein rheolaeth

Alan Eccles CBE
Alan Eccles CBE
Gwarcheidwad Cyhoeddus a Phrif Weithredwr

Cyswllt OPG

Cyfeiriad y Swyddfa

Blwch Post 16185
Birmingham
B2 2WH
United Kingdom

Ffôn

0300 456 0300

Ffacs

0870 739 5780

Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener 9am tan 5pm
Dydd Mercher 10am tan 5pm

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Disclosure Team
Postal Point 10.31, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol