Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Gweithgaredd diweddaraf gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

  1. Panel deputies: list of court-approved professionals
  2. Coronavirus (COVID-19): Office of the Public Guardian response
  3. Office of the Public Guardian Welsh Language Scheme 2020

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) yn helpu pobl yng Nghymru a Lloegr i fod â rheolaeth dros benderfyniadau ynghylch eu hiechyd a’u cyllid ac i wneud penderfyniadau ar ran pobl eraill nad ydynt yn gallu penderfynu drostynt eu hunain.

OPG is an executive agency, sponsored by the Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

Darllen mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud

Dogfennau

Ein rheolaeth

Nick Goodwin
Nick Goodwin
Gwarcheidwad Cyhoeddus a Phrif Weithredwr

Cyswllt OPG

Office address

PO Box 16185
Birmingham
B2 2WH

United Kingdom

Telephone

0300 456 0300

Fax

0870 739 5780

Monday, Tuesday, Thursday, Friday 9:30am to 5pm
Wednesday 10am to 5pm

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

Disclosure Team
Postal Point 10.31, Floor 10
102 Petty France
London
SW1H 9AJ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol