Defnyddio atwrneiaeth arhosol

Os ydych yn atwrnai neu’n rhoddwr ar atwrneiaeth arhosol (LPA), gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i:

  • ganiatáu i bobl neu sefydliadau weld crynodeb o LPA
  • cadwch olwg ar ba bobl neu sefydliadau sydd wedi cael mynediad at LPA
  • gweld crynodeb o LPA
  • gweld sut mae’r rhai a enwir ar yr LPA yn defnyddio’r gwasanaeth
  • gofynnwch am allwedd cadarnhau cyfrif os nad ydych wedi cael un
  • cael allwedd cadarnhau cyfrif newydd os ydych wedi ei golli neu os ydyw wedi dod i ben

Dim ond ar gyfer LPA sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Bydd angen i chi greu cyfrif y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio’r gwasanaeth hwn. Yna i ychwanegu LPA i’ch cyfrif neu i weld LPA, byddwch angen:

  • cyfeirnod yr LPA
  • allwedd cadarnhau cyfrif

Os cafodd yr LPA ei chofrestru ar 17 Gorffennaf 2020 neu ar ôl hynny, bydd eich allwedd cadarnhau cyfrif yn y llythyr a gawsoch, yn dweud wrthych fod yr LPA wedi cael ei chofrestru.

Os cafodd yr LPA ei chofrestru ar 1 Ionawr 2016 neu ar ôl hynny, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i ofyn am allwedd cadarnhau cyfrif newydd. Bydd arnoch angen eich cyfeirnod LPA.

Os cafodd yr LPA ei chofrestru cyn 1 Ionawr 2016, bydd angen i chi ddangos yr LPA bapur i bobl neu sefydliadau yn lle hynny.

Dechrau nawr

Beth mae angen i chi wybod

Os ydych yn sefydliad, bydd angen i chi ofyn i’r atwrnai am god mynediad i weld LPA.

Os nad ydych wedi gwneud LPA eto, mae yna wasanaeth gwahanol ar gyfer gwneud LPA.