Trosolwg

Gallwch wneud penderfyniadau ar ran rhywun os byddant yn eich penodi gan ddefnyddio atwrneiaeth arhosol (LPA).

Gallwch gysylltu â GOV.UK i wneud cais am yr arweiniad hwn mewn fformat arall, er enghraifft mewn print bras neu braille.

Enw’r sawl sy’n eich penodi yw’r ‘rhoddwr’. Chi yw ei ‘atwrnai’.

Nid oes angen unrhyw brofiad cyfreithiol arnoch i weithredu fel atwrnai.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’r mathau o benderfyniadau a fyddwch yn eu gwneud yn dibynnu ar a ydych yn:

Gwneud penderfyniadau

Gwiriwch beth sydd angen i chi ei wneud cyn i chi gael dechrau gwneud penderfyniadau.

Ar ôl i chi gychwyn rhaid i chi:

Rhaid i chi wneud y penderfyniadau eich hun - ni allwch ofyn i rywun eu gwneud ar eich rhan.

Gallwch gael help i wneud penderfyniadau anodd. Gellir gwirio eich penderfyniadau.

Os nid chi yw’r unig atwrnai

Gwiriwch yr LPA. Bydd yn dweud wrthych a oes rhaid i chi wneud penderfyniadau ai peidio:

  • ‘ar y cyd’ - mae hyn yn golygu bod rhaid i’r holl atwrneiod gytuno


  • ‘ar y cyd ac yn unigol’ - mae hyn yn golygu y gallwch wneud penderfyniadau gyda’ch gilydd neu ar eich liwt eich hun

Efallai y bydd yr LPA yn dweud wrthych am wneud rhai penderfyniadau ‘ar y cyd’ a phenderfyniadau eraill ‘ar y cyd ac yn unigol’.

Rhagor o wybodaeth am beth i’w wneud os byddwch yn gwneud penderfyniadau ar y cyd â rhywun sy’n rhoi’r gorau i weithredu fel atwrnai.